Observatory Crest / Ford Taurus

Jednou za čas, když se mi nahromadí práce, která mě nijak zvlášť nebaví, přijde chvíle na kreslení vlastních věcí. Ty nemají žádný větší význam, nejsou součástí většího celku a obecně nikam nevedou. Většina plakátů, které se rozhodnu dokončit, vytisknout a pak se je pokusit prodávat na komiksových festivalech jsou výsledkem těchto relaxačních chvilek.

50 x 70cm / náklad 40 ks / Tisk: René Řebec /